Ontwikkeling is de kernactiviteit van Langeberg Coaching & Training.
Groei en beweging binnen de ontwikkeling van de mens en zijn omgeving.
Ieder mens heeft vaardigheden, kwaliteiten en ervaringen die u in uw leven hebben gevormd tot wie u nu bent. Om te weten aan welke vlakken u wilt gaan werken is het belangrijk te weten wat u echt wilt gaan doen. Wat is uw passie en wat geeft u energie? Waar liggen uw talenten en kwaliteiten? Als dit voor u duidelijk is zult u beter functioneren en uw kwaliteiten effectiever kunnen inzetten. Dit geeft zelfvertrouwen en leert u helderder met uzelf en met uw omgeving communiceren.
Wij geven u inzicht in uw eigen gedrag, uw sterke en zwakke punten.

Respect voor jezelf en de ander is verweven in de aanpak tijdens de trainingen. Wij stellen daarom hoge eisen aan onze diensten en de (eventuele) freelance medewerkers die in opdracht van onze organisatie deze uitvoeren. Hiervoor hanteren wij een aantal gedragsregels die aan het begin van iedere training duidelijk worden gemaakt.

De organisatie Langeberg Coaching & Training is opgericht door José Langeberg.
Het grootste deel van de werkzaamheden voert zij zelf uit. Indien nodig, werkt zij samen met een aantal andere professionele partijen. José heeft jarenlang gewerkt als financieel accountmanager, leidinggevende en coach / trainer. Naast haar diploma (Bedrijfskundig) Management heeft zij diverse relevante vakinhoudelijke cursussen gevolgd zoals Trainer Communicatie, Loopbaan Advies / Coach, Pedagogische Didactiek en is ze gecertificeerd (EVC) Assessor.

De werkwijze van José kenmerkt zich door zorgvuldigheid en doelgerichtheid, op basis van een goede analyse en een helder stappenplan. Tijdens het kennismakingsgesprek worden de doelen en verwachtingen van de betrokkene geïnventariseerd. Hierna wordt de duur en opzet van de training of coaching in gezamenlijk overleg vastgesteld. Langeberg Coaching & Training werkt met bedrijven en particulieren.Opdrachtgevers